پریندخت عابدین‌نژاد

پریندخت عابدین‌نژاد

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پری خیراله تقیانی پور, جواد نوری خیراله تقیانی پور, جواد نوری 0 تا 0
2 روزی گذری روزگاری جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چه کسی سهراب را کشت؟ شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
2 مرثیه وارثان ارثیه خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
3 روزی گذری روزگاری جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور 0 تا 0
4 ارخش مسعود دلخواه مسعود دلخواه 0 تا 0
5 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
6 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
7 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
8 شب آخر دنیا محمد امیریاراحمدی علیرضا محمدی 0 تا 0
9 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
10 نظمیه زنان اصغر خلیلی اصغر خلیلی 0 تا 0
11 درخشش در ساعت مقرر حمیدرضا نعیمی حمیدرضا نعیمی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود