منصوره مرادی

منصوره مرادی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
2 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
3 تربت زهره غلامی زهره غلامی 0 تا 0
4 کیارش هادی حوری تینو صالحی 0 تا 0
5 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0
6 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

دستیار طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود