حسن سرچاهی

حسن سرچاهی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ناوک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0
2 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ناوک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ناوک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0
2 طلحک بازی شاپور ترکمن سرابی 0 تا 0
3 ماشین نشین ها علی خودسیانی 0 تا 0
4 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی 0 تا 0
5 طلخک بازی شاپور ترکمن سرابی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجلس سیاوش خوانی امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
2 ناوک حسن سرچاهی حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0
3 طلحک بازی شاپور ترکمن سرابی حسن سرچاهی 0 تا 0
4 دزد دریایی هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
5 لیلی و مجنون محمد ابراهیمی امیر دژاکام 0 تا 0
6 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
7 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
8 خاطرات هنرپیشه نقش دوم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
9 اطلسی نو بر شندره کهنه شهرزاد قصه گو علیرضا نادری شکرخدا گودرزی