کاظم هژیرآزاد

کاظم هژیرآزاد

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راز مهرسپهر شکرخدا گودرزی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
2 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 نرودا پستچی آنتونیو . علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
4 افشین و بودلف هر دو مرده اند قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 یرما فدریکو گارسیالورکا مهدی ارجمند 0 تا 0
6 ترور حمیدرضا نعیمی حمیدرضا نعیمی 0 تا 0
7 عروسی نیکولای واسیلیویچ گوگول وحید اخوان وحید اخوان 0 تا 0
8 باغ شکرپاره قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

بزرگداشت های جشنواره