هادی حوری

هادی حوری

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یه خونه قدیه غربیل هادی حوری زهره یوسفی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 غزل عاشقانه علی امیدوار 0 تا 0
2 غزل عاشقانه علی امیدوار 0 تا 0
3 دزد دریایی امیر دژاکام 0 تا 0
4 ملکه جنیان امیر دژاکام 0 تا 0
5 ملکه جنیان امیر دژاکام 0 تا 0
6 کیارش تینو صالحی 0 تا 0
7 زیرآبی شاهین علایی‌نژاد 0 تا 0
8 ملکه جنیان امیر دژاکام 0 تا 0
9 مرد نیک امیر دژاکام 0 تا 0
10 یه خونه قد یه غربیل زهره یوسفی شهرداری رفسنجان 0 تا 0
11 کنسرت قورباغه ها رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
12 کنسرت قورباغه ها رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
13 کوچ ستاره نساء بخشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
14 یه خونه قدیه غربیل زهره یوسفی هادی حوری 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 طلحک بازی شاپور ترکمن سرابی حسن سرچاهی 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اسید امیر دژاکام امیر دژاکام