هوشنگ حسامی

هوشنگ حسامی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بدن سازی وندی واسر استاین 0 تا 0
2 پوف ، بدن سازی وندی واسر استاین 0 تا 0

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ضیافت چای ژنرال موریس مریان رضا شالچی 0 تا 0

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بدن سازی وندی واسر استاین هوشنگ حسامی 0 تا 0
2 بازگشتی نیست اریک برادول گلچهره سجادیه خسرو خورشیدی 0 تا 0
3 پوف ، بدن سازی وندی واسر استاین هوشنگ حسامی 0 تا 0
4 گستره سکوت - عصری با نمایش ( فصل ششم ) - نمایشنامه خوانی مارگریت دوراس امین بهروزی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مرور

پوف

2 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

بزرگداشت های جشنواره