کریم اکبری مبارکه

کریم اکبری مبارکه

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 میراب کریم اکبری مبارکه کریم اکبری مبارکه 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 میراب کریم اکبری مبارکه کریم اکبری مبارکه 0 تا 0
2 فسقلی و گربه سیاه حقه باز کریم اکبری مبارکه 0 تا 0
3 گل کریم اکبری مبارکه 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 میراب کریم اکبری مبارکه کریم اکبری مبارکه 0 تا 0
2 فسقلی و گربه سیاه حقه باز کریم اکبری مبارکه 0 تا 0
3 گل کریم اکبری مبارکه 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حادثه درصبح پاییز ابوالقاسم معارفی ابوالقاسم معارفی ابوالقاسم معارفی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیرین وفرهاد عسگر قدس عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود