گلبرگ ابوترابیان

گلبرگ ابوترابیان

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قمری داوود فتحعلی بیگی 0 تا 0
2 قمری داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 امپراتور جدید محمد احمدی محمد احمدی محمد احمدی 0 تا 0
2 یک مضحکه رضا کرم‌رضایی رضا کرم رضایی 0 تا 0
3 امپراطور جدید محمد احمدی محمد احمدی 0 تا 0
4 امپراطور جدید محمد احمدی محمد احمدی 0 تا 0
5 ملی هنگامه مفید افسانه زمانی افسانه زمانی 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هرا نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
2 شمس نصرالله قادری امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود