حسین پاکدل

حسین پاکدل

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پروانه های آسیایی محمد حاتمی 0 تا 0
2 رقص زمین حسین پاکدل 0 تا 0
3 سمفونی درد حسین پاکدل 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رقص زمین حسین پاکدل 0 تا 0
2 سمفونی درد حسین پاکدل 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نمایشنامه خوانی " ناگهان هذا حبیب اله ... " عباس نعلبندیان رضا دادویی 0 تا 0
2 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
3 زمان سکوت برای زندگان محمد چرم شیر عباس غفاری 0 تا 0
4 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0
5 سردار نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر بین الملل

کابوس حضرت اشرف

2 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازخوانی بخش مسابقه

3 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی بخش مسابقه

4 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی بخش مسابقه

5 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی بخش مسابقه

6 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی بخش مسابقه

7 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

هیات داوری بخش مسابقه

8 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی منتخب تولیدات صحنه‌ای 85

9 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوری تولید متون نمایشی

10 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

شورای عالی انتخاب نمایش های صحنه ای

11 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبین مرور تئاتر ایران

12 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

عشق و عالیجناب

13 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

منتخب تولیدات صحنه‌ ای 85

سمفونی درد

14 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران 88

رقص زمین

15 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب برگزیدگان جشنواره های استان ها

16 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (کارگردانی)

حضرت والا

برگزیده

17 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

کابوس حضرت اشرف کابوس حضرت اشرف

برگزیده

18 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

کابوس حضرت اشرف کابوس حضرت اشرف

برگزیده

19 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه (کارگردانی)

عشق و عالیجناب

تقدیر

20 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

داوری کانون منتقدان جهانی (نمایشنامه نویسی)

حضرت والا

نامزد