علی رامز

علی رامز

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ تصادفی یک آنارشیست داریو فو فردوس کاویانی فردوس کاویانی 0 تا 0
2 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
3 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
4 خاطرات هنرپیشه نقش دوم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
5 قتل آقای کاف جمشید خانیان سید جواد روشن 0 تا 0
6 ملاقات بانوی سالخورده فریدریش دورنمات حمید سمندریان 0 تا 0
7 شب روی سنگفرش خیس اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
8 شام اول شام آخر فرهاد آئیش فرهاد آئیش مائده طهماسبی 0 تا 0
9 باغ شب نمای ما یا قبله عالم اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
10 ملودی شهر بارانی اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانمچه و مهتابی اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ملودی شهر بارانی اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود