محسن شاه ابراهیمی

محسن شاه ابراهیمی

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پل محمد رحمانیان محمد رحمانیان, حبیب رضایی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عشقه محمد رحمانیان محمد رحمانیان, حبیب رضایی 0 تا 0
2 وقت خواب ماهی ها محمدامیر یاراحمدی محمدامیر یاراحمدی 0 تا 0
3 وقت خواب ماهی ها محمدامیر یاراحمدی محمدامیر یاراحمدی 0 تا 0
4 وقت خواب ماهی ها محمدامیر یاراحمدی محمدامیر یاراحمدی 0 تا 0
5 من از کجا ، عشق از کجا ؟ پری صابری پری صابری 0 تا 0
6 مجلس شبیه ؛ در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش رخشید فرزین بهرام بیضایی بهرام بیضایی 0 تا 0
7 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی 0 تا 0
8 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی 0 تا 0
9 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی 0 تا 0
10 دندون طلا داود میرباقری داود میرباقری عبدالله اسکندری 0 تا 0
11 دیوان تئاترال محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
12 دوئتی کوتاه برای پاییز ایوب آقاخانی جواد پیشگر 0 تا 0
13 تئاتر بی حیوان ژان میشل ریب محمود عزیزی 0 تا 0
14 اسبها محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
15 آواز قوی آنتوان چخوف محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
16 فنز محمد رحمانیان محمد رحمانیان