شاهین علایی‌نژاد

شاهین علایی‌نژاد

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زیرآبی هادی حوری 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 سیبهای پلاسیده فرشاد منظوفی نیا فرشاد منظوفی نیا 0 تا 0
3 کیارش هادی حوری تینو صالحی 0 تا 0
4 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
5 زیرآبی هادی حوری شاهین علایی‌نژاد 0 تا 0
6 آپولوژی سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
7 مشق کاکایی شراره یوسفی شراره یوسفی 0 تا 0
8 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قولنج داود فتحعلی‌بیگی حسین بابایی 0 تا 0

طراح فرم و حرکت

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
3 محو ناصر مردانی بهرام سروری نژاد, احمد نجفی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نه هومن صالحی هومن صالحی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود