امیر جعفری

امیر جعفری

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ترن حمید رضا آذرنگ نیما دهقان نیما دهقان 0 تا 0
2 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
3 شوایک کورش نریمانی کورش نریمانی 0 تا 0
4 دل سگ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
5 ترن حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
6 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
7 رژیسورها نمیمیرند حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
8 مجلس ضربت زدن بهرام بیضایی محمد رحمانیان 0 تا 0
9 همان همیشگی ریما رامین فر ریما رامین فر 0 تا 0
10 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
11 رویای نیمه شب پاییز نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
12 رویای نیمه شب پاییز نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
13 کمدی شب سیزدهم حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
14 تست حمیدرضا ایرانی حیدر میرصالحی, زهرا بابایی 0 تا 0
15 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0

بازنویس نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حرفه ای ها دوستا کواچویچ بابک محمدی 0 تا 0
2 حرفه ای ها دوستا کواچویچ بابک محمدی