تینو صالحی

تینو صالحی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کیارش هادی حوری 0 تا 0
2 ترنج عباس عبدالله زاده 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نصرت خانوم مادرم و نوروز امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
2 بابا لنگ دراز میلاد دافساری زری اماد 0 تا 0
3 ساقی امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
4 ترنج عباس عبدالله زاده تینو صالحی 0 تا 0
5 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0
6 سه گانه میتراس سیمین امیریان امیر دژاکام 0 تا 0
7 قصه ظهر جمعه سید محمد مساوات سید محمد مساوات محمد قدس 0 تا 0
8 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجرد ها دوید فوینکینو پوران مرادی مزرعه نو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
2 مجردها دوید فوئنکینو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجرد ها دوید فوینکینو پوران مرادی مزرعه نو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
2 مجردها دوید فوئنکینو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فرجام ملیحه مرادی جعفری احمد ایرانی خواه 0 تا 0
2 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اگر نرفته بودی قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی