شعله پاکروان

شعله پاکروان

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زن مستقل و مرد و غرورش حسین احمدی نسب حسین احمدی نسب 0 تا 0
2 زن مستقل و مرد و غرورش حسین احمدی نسب حسین احمدی نسب 0 تا 0
3 رهگذر کوچه های تنگ سید علی موسویان علی اصغر راسخ راد 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - جوان

البته واضح و مبرهن است که

2 نخستین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک

نمایش های حاضر جشنواره

کیک‌ های برنجی