امیر کربلایی‌زاده

امیر کربلایی‌زاده

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آقای شهروند و صلح جهانی علیه تروریسم روانی کاوه مهدوی امیر کربلایی زاده 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجرد ها دوید فوینکینو پوران مرادی مزرعه نو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
2 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال شهره سلطانی 0 تا 0
3 آقای شهروند و صلح جهانی علیه تروریسم روانی کاوه مهدوی امیر کربلایی‌زاده امیر کربلایی زاده 0 تا 0
4 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال شهره سلطانی 0 تا 0
5 رهگذر کوچه های تنگ سید علی موسویان علی اصغر راسخ راد 0 تا 0
6 ساقی امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
7 مجردها دوید فوئنکینو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال شهره سلطانی 0 تا 0
2 پیک نیک در میدان جنگ فرناندو آرابال شهره سلطانی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

زندان