جلال تهرانی

جلال تهرانی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فصل شکار بادبادک ها جلال تهرانی جلال تهرانی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فصل شکار بادبادک ها جلال تهرانی جلال تهرانی 0 تا 0
2 نفر تی تی جلال تهرانی 0 تا 0
3 قایقران محبوبه بیات 0 تا 0
4 دو دلقک و نصفی جلال تهرانی سهیل حسینی 0 تا 0
5 هی مرد گنده گریه نکن جلال تهرانی 0 تا 0
6 ایستاده ها سر سوراخ سوپ خوری علی ثقفی 0 تا 0
7 سیندرلا جلال تهرانی مکتب تهران 0 تا 0
8 قایقران محبوبه بیات 0 تا 0
9 اندر هدایت نسل جوان مقام استادی - عصری با نمایش ( فصل هفتم ) - نمایشنامه خوانی جلال تهرانی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فصل شکار بادبادک ها جلال تهرانی جلال تهرانی 0 تا 0
2 نفر تی تی جلال تهرانی 0 تا 0
3 دو دلقک و نصفی جلال تهرانی سهیل حسینی 0 تا 0
4 هی مرد گنده گریه نکن جلال تهرانی 0 تا 0
5 سیندرلا جلال تهرانی مکتب تهران 0 تا 0
6 اندر هدایت نسل جوان مقام استادی - عصری با نمایش ( فصل هفتم ) - نمایشنامه خوانی جلال تهرانی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

بازنویس نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لاموزیکا مارگارت دوراس محمد صادق ملکی محمد صادق ملکی