مهرداد مصلحی

مهرداد مصلحی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جوجه کلاغ جارچی نازنین قراگزلو نازنین قراگزلو 0 تا 0
2 جوجه لی لی و مئو مئو اصغر خدادادی اصغر خدادادی 0 تا 0
3 جوجه لی لی و مئو مئو اصغر خدادادی اصغر خدادادی 0 تا 0
4 شاخک نقره ای مرجان امیرارجمند مرجان امیرارجمند 0 تا 0

سازنده دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جوجه لی لی و مئو مئو اصغر خدادادی اصغر خدادادی 0 تا 0
2 جوجه لی لی و مئو مئو اصغر خدادادی اصغر خدادادی 0 تا 0

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پرواز شماره 745 مرجان پور غلامحسین مرجان پور غلامحسین مرجان پور غلامحسین 0 تا 0
2 آخرین جشن حمید ابراهیمی حمید ابراهیمی 0 تا 0
3 زمین مقدس ایوب اقاخانی ایوب اقاخانی 0 تا 0
4 تهران پرندک مهرداد رایانی مخصوص سپیده نظری پور 0 تا 0
5 نور زمستانی سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
6 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
7 محرم زنده است یعقوب صدیق جمالی یعقوب صدیق جمالی 0 تا 0
8 طناب پاتریک هامیلتون علی محمد رحیمی 0 تا 0
9 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
10 واقعیت اینه که خورشید دور ما می گرده حسن برزگر سیامک احصایی 0 تا 0
11 کابوس سرخ ملیحه مراد جعفری مصطفی عبدالهی