حسام منظور

حسام منظور

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هملت شهرام حسن زاده آرش دادگر 0 تا 0
2 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
3 کوچه عاشقی نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
4 کریستال تاور رونالد گرنز نصرالله قادری 0 تا 0
5 به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو داریوش رعیت مسعود موسوی مسعود موسوی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود