محبوبه بیات

محبوبه بیات

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گرفتار شدن باز اندر لانه جغدان محبوبه بیات 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قایقران جلال تهرانی 0 تا 0
2 گرفتار شدن باز اندر لانه جغدان محبوبه بیات 0 تا 0
3 قایقران جلال تهرانی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانمچه و مهتابی اکبر رادی مسعود دلخواه 0 تا 0
2 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 کوچه عاشقی نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
4 امشب باید بمیرم نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
5 ساقی امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
6 کشتار خاموش نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
7 گرفتار شدن باز اندر لانه جغدان محبوبه بیات محبوبه بیات 0 تا 0
8 خدا در آلتونا حرف می زند محمد ابراهیمیان مسعود دلخواه 0 تا 0
9 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قایقران جلال تهرانی محبوبه بیات 0 تا 0
2 قایقران جلال تهرانی محبوبه بیات 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود