عماد دولتی

عماد دولتی

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجرد ها دوید فوینکینو پوران مرادی مزرعه نو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
2 کوچه عاشقی نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
3 روال عادی ژان کلود کریر, ژان کلود کری یر محمدرضا خاکی 0 تا 0
4 رپرتوار نمایشنامه خوانی ویلیام شکسپیر, آنتوان چخوف, سوفوکل -, فردریکو کارسیا لورکا روح الله جعفری 0 تا 0
5 گنجشک مجیک سیمین امیریان سیمین امیریان 0 تا 0
6 ح دو چشم سیروس همتی, تقی همتی نیا سیروس همتی 0 تا 0
7 روال عادی ژان کلود کریر محمدرضا خاکی 0 تا 0
8 خدا در آلتونا حرف می زند محمد ابراهیمیان مسعود دلخواه 0 تا 0
9 مجردها دوید فوئنکینو پوران مرادی مزرعه نو 0 تا 0
10 11:11 حسن برزگر رکسانا بهرام, حسن برزگر 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود