سیروس همتی

سیروس همتی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کلارنیت امیر حسین ناصر 0 تا 0
2 یک شاخه گل عروس علی جولایی 0 تا 0
3 کلارینت امیر حسین ناصر 0 تا 0
4 صبح بخیر سیروس همتی 0 تا 0
5 ح دو چشم سیروس همتی 0 تا 0
6 گورگیر علی یعقوب زاده 0 تا 0
7 مجلس برادرکشی سیروس همتی 0 تا 0
8 مرز سیروس همتی 0 تا 0
9 فولاد هرگز زنگ نمی زند زری اماد 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 محال هم ممکن است سیروس همتی 0 تا 0
2 جایی در میان خوک ها اثول فوگارد 0 تا 0
3 صبح بخیر سیروس همتی 0 تا 0
4 ح دو چشم سیروس همتی, تقی همتی نیا 0 تا 0
5 مجلس برادرکشی سیروس همتی 0 تا 0
6 مرز سیروس همتی, تقی همتی نیا 0 تا 0
7 ماجرای نیمه شب - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی شون اوکیسی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بوقلمون خیراله تقیانی پور خیراله تقیانی پور جواد نوری