وحید لاری

وحید لاری

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
2 زیر درخت سیب علی موسویان محمد زواربی‌ریا 0 تا 0
3 خانه پاکیزه سارا دول سروش طاهری, مانی حسین پور 0 تا 0
4 آدمکش عباس عبدالله زاده محمد زواربی‌ریا محمد زواربی‌ریا 0 تا 0
5 جا مانده بهار محمودزاده بهار محمودزاده 0 تا 0
6 مومیا ایوب اقاخانی هادی مرزبان 0 تا 0
7 گورگیر فرهاد زارعی, سیروس همتی علی یعقوب زاده 0 تا 0
8 1417 سعید آلبوعبادی کوروش احمدی آنزان کوروش احمدی آنزان 0 تا 0
9 1417 سعید آلبوعبادی کوروش احمدی آنزان کوروش احمدی آنزان 0 تا 0
10 بذار یه امشب بگذره ابراهیم رهگذر مریم فتحی, علی برجی علی برجی 0 تا 0
11 ساعت بیست سیدعلی موسویان سیدعلی موسویان سیدعلی موسویان 0 تا 0

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تهرن محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
2 بدرود امپراتور هنریک ایبسن علی پویان 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عید پاک یوهان اگوست استریند برگ حسن باستانی 0 تا 0
2 زیر درخت سیب علی موسویان محمد زواربی‌ریا 0 تا 0
3 آدمکش عباس عبدالله زاده محمد زواربی‌ریا محمد زواربی‌ریا 0 تا 0
4 ح دو چشم سیروس همتی, تقی همتی نیا سیروس همتی