منیژه محامدی

منیژه محامدی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تبعه دست دوم بن کالدرون منیژه محامدی 0 تا 0
2 بیله دیگ بیله چغندر داود زارع گاریزی, داود فتحعلی بیگی منیژه داوری 0 تا 0
3 مسئله ای نیست دیوید آیوز منیژه محامدی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تبعه دست دوم بن کالدرون منیژه محامدی 0 تا 0
2 مسئله ای نیست دیوید آیوز منیژه محامدی 0 تا 0
3 کوری محمد اسکندری 0 تا 0
4 سقوط در کوه مورگان آرتور میلر 0 تا 0
5 مسافر بی توشه ژان آنوی 0 تا 0
6 سووشون سیمین دانشور 0 تا 0
7 چشم اندازی از پل آرتور میلر 0 تا 0
8 حکومت نظامی فرانکو سولیناس 0 تا 0
9 داداگاه نورنبرگ محمد اسکندری 0 تا 0
10 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر 0 تا 0
11 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر 0 تا 0
12 پرواز بر فراز آشیانه فاخته دیل وارزمن 0 تا 0
13 دوازده رجینالد رز 0 تا 0
14 فالگوش محمد اسکندری