ساسان مهرپویان

ساسان مهرپویان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راز عروسک داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پهلوان کچل و اژدها داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 این غرفه از بهشت داوود فتحعلی بیگی داوود فتحعلی بیگی 0 تا 0
3 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
4 غروب مضحک صمصام میرزا داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یک مضحکه رضا کرم‌رضایی رضا کرم رضایی 0 تا 0
2 رام کردن زن سرکش داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
3 دارا و دلدار پرویز زاهدی داود فتحعلی بیگی 0 تا 0
4 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 این غرفه از بهشت داوود فتحعلی بیگی داوود فتحعلی بیگی 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پهلوان کچل و اژدها داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

تدارکات

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پهلوان کچل و اژدها داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

راز عروسک

2 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

کارگردانی

راز عروسک

تقدیر