علی جباری

علی جباری

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 انسانم آرزوست داود فتحعلی بیگی داود فتحعلی بیگی 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ مبارک حامد ذبیحی حامد ذبیحی 0 تا 0
2 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
3 شهر شطرنجی فرهاد نقدعلی رضا حامدی خواه 0 تا 0
4 مشق کاکایی شراره یوسفی شراره یوسفی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود