عظیم موسوی

عظیم موسوی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خواستگاری عظیم موسوی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اکبرآقا اکتور تئاتر عظیم موسوی اکبر عبدی 0 تا 0
2 خواستگاری عظیم موسوی 0 تا 0
3 سیاست خواجه عبدالحی شماسی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خواستگاری عظیم موسوی عظیم موسوی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 هجدهمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

هیات داوری بخش خیابانی

2 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

خروج مختار

3 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - ویژه

حماسه حسینی

4 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

چشم انداز تئاتر ایران

صد راه صدرا

5 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

چشم انداز تئاتر ایران

رسم عاشقی

6 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

پاسداشت های جشنواره