رضا صابری

رضا صابری

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مظلوم پنجم رضا صابری رضا صابری 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تراژدی تردید رضا صابری 0 تا 0
2 خانات رضا صابری 0 تا 0
3 خون رقصه رضا صابری 0 تا 0
4 ایاس جهانگیر طاهری 0 تا 0
5 مظلوم پنجم رضا صابری 0 تا 0
6 کربلای بی شمر سعید باغبانی نیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 کربلای بی شمر سعید باغبانی نیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تراژدی تردید رضا صابری 0 تا 0
2 خانات رضا صابری 0 تا 0
3 خون رقصه رضا صابری 0 تا 0
4 مظلوم پنجم رضا صابری 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بر پهنه دریا شهرام مسعودی شهرام مسعودی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 چهارمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

هیات داوری جشنواره

2 سومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

هیات داوری جشنواره

3 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوران چشم انداز تئاتر ایران در سال 91

4 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

یخبندان

5 دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

شنا در آتش

6 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

سایه ماه

7 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

مظلوم پنجم

8 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

خانات

9 هفدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - ویژه

دانگ هفتم

10 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

ما همه اهل یک محله ایم

11 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

خون رقصه

12 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

صحنه ای - غیررقابتی

پشت دیوار قدیمی کشتارگاه

13 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مرور

بازی نامه باستان

14 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای (خارج از مسابقه)

عشیق

15 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تولیدات جدید 84

آیه های غریب

16 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

بزرگداشت های جشنواره

17 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر صحنه ‌ای ایران (دو)

دریاچه قو

18 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

پاسداشت های جشنواره

19 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

خانات

اول

20 دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

شنا در آتش

اول

21 دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

شنا در آتش

اول

22 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

خانات

اول

23 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

مظلوم پنجم

دوم

24 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایش برگزیده

مظلوم پنجم

دوم

25 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

ترسیم سیمایی از ابعاد جنگ تحمیلی کفر جهانی علیه اسلام

مظلوم پنجم

برگزیده

26