فروغ قجابگلی

فروغ قجابگلی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ناخوانده محمود ناظری 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 وزیر خان لنکران فتحعلی اخوندزاده بنفشه توانایی 0 تا 0
2 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
3 اعترافاتی درباره زنان محمد امیریاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
4 تئاتر اجباری حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
5 شب مویه ها نغمه ثمینی کوروش زارعی 0 تا 0
6 تکیه ملت حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
7 می خواهم میوسوو را ملاقات کنم محمد عزیزی محمد عزیزی 0 تا 0
8 مفر سیاوش مریخی سیاوش مریخی 0 تا 0
9 دوازده رجینالد رز منیژه محامدی 0 تا 0
10 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
11 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
12 می خواهم میوسیوو را ملاقات کنم تامارا دالمات محمود عزیزی 0 تا 0
13 آخرین مروارید حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
14 روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
15 فاوست حمید رضا نعیمی حمید رضا نعیمی 0 تا 0
16 قصه ظهر جمعه سید محمد مساوات سید محمد مساوات محمد قدس