سامان پورسلیمانی

سامان پورسلیمانی

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 صبح یه روز لعنتی حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 صبح یه روز لعنتی حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 صبح یه روز لعنتی حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
2 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
3 گلهای شمعدانی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
4 پیچ تند آرش عباسی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
5 نوشتن در تاریکی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
6 خشکسالی و دروغ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
7 تنها راه ممکن محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
8 ماچیسمو محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قرمز و دیگران محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود