رکن الدین خسروی

رکن الدین خسروی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اسب سفید رکن الدین خسروی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوروش، پسر ماندانا کوروس سلحشور 0 تا 0
2 اسب سفید رکن الدین خسروی 0 تا 0
3 حکومت زمان خان میرزاملکم‌خان ایرج‌زهری 0 تا 0
4 از پشت شیشه ها اکبر رادی 0 تا 0
5 اودیپوس سوفوکل - 0 تا 0
6 مرگ بر آمریکا نصراله نوح, مجید فالح‌زاده, م. پگاه 0 تا 0
7 ابراهیم توپچی و آقابیک منوچهر رادین 0 تا 0
8 گوشه نشینان آلتونا ژان پل سارتر 0 تا 0
9 لبخند باشکوه آقای گیل اکبر رادی 0 تا 0
10 ادیپوس سوفوکل - 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود