مهرداد رایانی مخصوص

مهرداد رایانی مخصوص

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 انکه گفت اری انکه گفت نه مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
2 سه خانه کوچک مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
3 تهران پرندک سپیده نظری پور 0 تا 0
4 کفتر به توان دو نیما دهقان 0 تا 0
5 کفتر به توان دو نیما دهقان 0 تا 0
6 شب نشینی در جهنم رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
7 لوله نیما دهقان 0 تا 0
8 هزار دستان مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
9 تهران - پرندک سپیده نظری پور 0 تا 0
10 عزیز مایی مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
11 عزیز مایی مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
12 آدم آدم است مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
13 آدم آدم است مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
14 قانون نانوشته سپیده نظری پور 0 تا 0
15 آنفولانزای خوکی نیما دهقان 0 تا 0
16 خشم و هیاهو مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
17 آنکه گفت آری آنکه گفت نه مهرداد رایانی مخصوص