حسام حیدری

حسام حیدری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سهراب اسب سنجاقک بیژن مفید روزبه حسینی روزبه حسینی 0 تا 0

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آواز ستاره ها مهرداد کوروش نیا مهرداد کوروش نیا 0 تا 0
2 آواز ستاره ها مهرداد کوروش نیا مهرداد کوروش نیا 0 تا 0
3 تهرن محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0

گریمور (اجراکننده گریم)

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنگ در طبقه سوم پاول کوهوت مصطفی عبدالهی 0 تا 0
2 وزیر خان لنکران فتحعلی اخوندزاده بنفشه توانایی 0 تا 0
3 کابوس سرخ ملیحه مراد جعفری مصطفی عبدالهی 0 تا 0
4 چهار حکایت از چندین حکایت رحمان علیرضا نادری نجف زاده علیرضا نادری نجف زاده 0 تا 0
5 منهای دو ساموئل بنشتریت داود رشیدی داود رشیدی 0 تا 0
6 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
7 آپولوژی سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
8 کابوس سرخ ملیحه مرادی جعفری مصطفی عبدالهی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود