اسماعیل داورفر

اسماعیل داورفر

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اسب سفید رکن الدین خسروی رکن الدین خسروی 0 تا 0
2 سیاه زنگی دایره زنگی مرد فرنگی پرویز کاردان عباس مغفوریان 0 تا 0
3 بام ها و زیر بام ها غلامحسین ساعدی جعفر والی 0 تا 0
4 مردی که مرده بود و خود نمی دانست پرویز صیاد عزت الله انتظامی 0 تا 0
5 افول اکبر رادی علی نصیریان 0 تا 0
6 بازرس نیکلای گوگول عزت الله انتظامی 0 تا 0
7 بنگاه تئاترال علی نصیریان علی نصیریان 0 تا 0
8 کسب و کار خانم وارن برنارد شاو هرمز هدایت 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود