بهمن مرتضوی

بهمن مرتضوی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 متهمین بیله‌ناز بهمن مرتضوی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 متهمین بیله‌ناز بهمن مرتضوی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 هشتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

جشنواره جشنواره ‌ها

خوان آخر

2 پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

غریبانه

3 شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

سیب سرخ حوا

4 هفدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

مستانه

5 هفتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - کودکان

زنگ تاریخ

6 هشتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

خوان آخر

تقدیر