ستوده حیدری

ستوده حیدری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 متهمین بیله‌ناز بهمن مرتضوی بهمن مرتضوی 0 تا 0
2 آواز شن زار اعظم بروجردی اعظم بروجردی 0 تا 0
3 جا مانده بهار محمودزاده بهار محمودزاده 0 تا 0
4 آواز شن زار اعظم بروجردی اعظم بروجردی 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دنیای زن ها حسن مشکلاتی حسین سحرخیز 0 تا 0
2 آواز شن زار اعظم بروجردی اعظم بروجردی 0 تا 0
3 آواز شن زار اعظم بروجردی اعظم بروجردی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود