حیدر ساجدی

حیدر ساجدی

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 همسایه آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
2 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
3 تئاتر اجباری حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
4 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
5 همسایه ی آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
6 مرگ و شاعر نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
7 خلایق هرچه لایق نرگس امینی هومن برقنورد 0 تا 0
8 شکسپیر خون 2003 میلاد اکبرنژاد عباس اقسامی 0 تا 0
9 رویای نیمه شب پاییز نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
10 رویای نیمه شب پاییز نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
11 همه فرزندان خانم آغا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
12 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
13 اسب های آسمان خاکستری می بارند نغمه ثمینی علی راضی 0 تا 0
14 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
15 شکلک نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ادیپ افغانی احمد مهرانفر احمد مهرانفر 0 تا 0
2 رژیسورها نمیمیرند حسین کیانی حسین کیانی