شهین نجف زاده

شهین نجف زاده

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قضیه تراخیس حمید امجد حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
2 زمستان امید سهرابی هما روستا 0 تا 0
3 دوئتی کوتاه برای پاییز ایوب آقاخانی جواد پیشگر 0 تا 0
4 زمستان هما روستا هما روستا 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود