نوشین حسن زاده

نوشین حسن زاده

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قضیه تراخیس حمید امجد حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
2 تولیدی عروس خانم سوسن رحیمی سوسن رحیمی 0 تا 0
3 ورود آقایان ممنوع آرش عباسی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
4 سپنج رنج شکنج محمود استادمحمد شهرام گیل ابادی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دوئتی کوتاه برای پاییز ایوب آقاخانی جواد پیشگر 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنایت و مکافات رویا اسدی میکاییل شهرستانی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود