مسعود موسوی

مسعود موسوی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زندگی چیز خوبیه داریوش رعیت 0 تا 0
2 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری 0 تا 0
3 شمشیرهای ژنرال قدرت الله فتحی 0 تا 0
4 مجسمه های یخی داریوش رعیت 0 تا 0
5 اکتبر 1942 پاریس میلاد حسینی 0 تا 0
6 به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0
7 دست های آلوده ژان پل سارتر 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
2 فکاهی نامه گمشدگان عبدالحی شماسی عبدالحی شماسی 0 تا 0
3 شمشیرهای ژنرال قدرت الله فتحی مسعود موسوی 0 تا 0
4 مجسمه های یخی داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0
5 به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو داریوش رعیت مسعود موسوی مسعود موسوی 0 تا 0
6 دست های آلوده ژان پل سارتر مسعود موسوی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فکاهی نامه گمشدگان عبدالحی شماسی عبدالحی شماسی 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زندگی چیز خوبیه داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زندگی چیز خوبیه داریوش رعیت مسعود موسوی