افسانه ماهیان

افسانه ماهیان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اتوبوسی بنام هوس تنسی ویلیامز افسانه ماهیان 0 تا 0
2 دوزخ ژان پل سارتر افسانه ماهیان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اتوبوسی بنام هوس تنسی ویلیامز افسانه ماهیان 0 تا 0
2 دوزخ ژان پل سارتر افسانه ماهیان 0 تا 0
3 دوزخ ژان پل سارتر 0 تا 0
4 سه جلسه تراپی نغمه ثمینی 0 تا 0
5 اتوبوسی به نام هوس تنسی ویلیامز 0 تا 0
6 پالتوی پشمی قرمز نغمه ثمینی 0 تا 0
7 ملکه زیبای لی نین - عصری با نمایش ( فصل پنجم ) - نمایشنامه خوانی مارتین مک دوناف 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دوزخ ژان پل سارتر افسانه ماهیان افسانه ماهیان 0 تا 0
2 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
3 مسافر بی توشه ژان آنوی منیژه محامدی 0 تا 0
4 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
5 داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد ماتئی ویسنی یک تینوش نظم جو 0 تا 0
6 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
7 پیشخدمت (هفته چخوف) آنتوان چخوف بهزاد مرتضوی 0 تا 0
8 پیشخدمت (هفته چخوف) آنتوان چخوف بهزاد مرتضوی