فریبا خادمی

فریبا خادمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کلارنیت سیروس همتی امیر حسین ناصر 0 تا 0
2 کلارینت سیروس همتی امیر حسین ناصر 0 تا 0
3 باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز محمد داودی 0 تا 0
4 عکس یادگاری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
6 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0
7 موش توی پیت حلبی نوشین تبریزی سیدعلی هاشمی علی حضرتی 0 تا 0
8 خانه پدری نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
9 آه ، مریم مقدس نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
10 آه ، مریم مقدس نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود