محمدرضا جوزی

محمدرضا جوزی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الوتریا ساموئل بکت 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دختر گل فروش جرج برناردشا پروانه مژده 0 تا 0
2 در مصر برف نمی بارد محمد چرم شیر علی رفیعی 0 تا 0
3 سه گانه وانیک واسلاو هاول سهراب سلیمی 0 تا 0
4 ژولیوت سزار به روایت کابوس نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
5 شهرهای نامرئی علی اکبر علیزاد محمدحسن معجونی 0 تا 0
6 دن کامیلو کوروش نریمانی کوروش نریمانی 0 تا 0
7 در انتظار گودو ساموئل بکت وحید رهبانی 0 تا 0
8 دختر گلفروش جرج برناردشا پروانه مژده 0 تا 0
9 شهرهای نامرئی حسن معجونی حسن معجونی 0 تا 0
10 کرگدن اوژن یونسکو وحید رهبانی 0 تا 0
11 دن کامیلو کوروش نریمانی کوروش نریمانی 0 تا 0
12 الوتریا ساموئل بکت وحید رهبانی, محمدرضا جوزی 0 تا 0
13 ژولیوس سزار به روایت کابوس نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
14 ریچارد سوم ویلیام شکسپیر داود رشیدی 0 تا 0
15 بیتوس بیچاره ژان آنویی حمید مظفری 0 تا 0
16 پنجره ها فرهاد آئیش فرهاد آئیش