ایمان افشاریان

ایمان افشاریان

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ببر کاپیتان آئول فوگارد 0 تا 0
2 شاتره مجید افشاریان 0 تا 0
3 پیوند خونی آثول فوگارد 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0
2 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0
3 ویتسک گئورگ بوشنر مسعود دلخواه 0 تا 0
4 در خواب به سراغم آمد مشهود محسنیان ندا هنگامی 0 تا 0
5 یرما فدریکو گارسیالورکا رضا گوران 0 تا 0
6 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لازاروس سیروس ابراهیم زاده سیروس ابراهیم زاده 0 تا 0

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لازاروس سیروس ابراهیم زاده سیروس ابراهیم زاده 0 تا 0
2 سلام و خداحافظ آثول فوگارد بهرام صادقی مزیدی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ویتسک گئورگ بوشنر مسعود دلخواه 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 روز از نو ، روزی از نو داریوفو داریوفو بنفشه توانایی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

شاتره

2 بیستمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

دانشگاهی - مسابقه

مرگ طبلیه که...

3 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

جنایت و مکافات

برگزیده