مهدی پاکدل

مهدی پاکدل

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 همسایه آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
2 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
3 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
4 پای دیوار بزرگ شهر تانکرد دورست حسن معجونی 0 تا 0
5 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
6 همسایه ی آقا حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
7 سیاها ژان ژنه حامد محمدطاهری 0 تا 0
8 داستان یک پلکان رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
9 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
10 نوشتن در تاریکی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
11 خشکسالی و دروغ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
12 یرما فدریکو گارسیالورکا رضا گوران 0 تا 0
13 بی شیر و شکر حمید امجد حمید امجد, مهرداد ضیایی 0 تا 0
14 می خوام بخوابم رضا گوران رضا گوران 0 تا 0
15 ماچیسمو محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اورفه محسن حسینی محسن حسینی 0 تا 0
2 اورفه محسن حسینی محسن حسینی