نرگس امینی

نرگس امینی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانه ی کاغذی هومن برق نورد 0 تا 0
2 خلایق هرچه لایق هومن برقنورد 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
2 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
3 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
4 مریم و مرداویج بهزاد فراهانی بهزاد فراهانی 0 تا 0
5 آئین فاطیما نصرالله قادری سعید بصیری سعید بصیری 0 تا 0
6 مرغ مینا محمد ابراهیمیان تاجبخش فنائیان 0 تا 0
7 خلایق هرچه لایق نرگس امینی هومن برقنورد 0 تا 0
8 باله روی سطرهای بی معنی لیلی عاج لیلی عاج 0 تا 0
9 تهران زیر بال فرشتگان نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
10 پوتین ها کاوه مهدوی کاوه مهدوی 0 تا 0
11 بیژن و منیژه محمود عزیزی محمود عزیزی 0 تا 0

دستیار دوم کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هملت ویلیام شکسپیر مجید جعفری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود