آیه کیان پور

آیه کیان پور

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سگدو محمد چرم شیر عباس غفاری مریم نراقی 0 تا 0
2 سیمرغ محمد چرم شیر کیومرث مرادی 0 تا 0
3 زخم های وحشتناک زمین بازی راجیو جوزف علی منصوری پوپک کم گویان, صمد طالقانی 0 تا 0
4 جوادیه (بیست متری) کهبد تاراج رضا بهرامی 0 تا 0
5 جوادیه ( بیست متری ) کهبد تاراج رضا بهرامی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود