فرزاد ورزنده‌آذر

فرزاد ورزنده‌آذر

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دخمه شیرین قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 قابیل فردریش کوفکا قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
4 فتح‌نامه علی‌اکبر باقری علی‌اکبر باقری 0 تا 0
5 عکس یادگاری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دخمه شیرین قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

سازنده و طراح افکت های صوتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 و اینک یحیی سید عظم موسوی سیاوش طهمورث 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود