رضا جاویدی

رضا جاویدی

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فقط چهل روزه بودم مسعود هاشمی نژاد مسعود طیبی 0 تا 0
2 کمیته نان لیلی عاج لیلی عاج 0 تا 0
3 گیسوانی برای پرواز مجتبی مهدی روشنک کریمی جواد مهدی 0 تا 0
4 جوادیه (بیست متری) کهبد تاراج رضا بهرامی 0 تا 0
5 مرفی سپیده ضیایی نگین ضیایی گروه تئاتر واسومانی 0 تا 0
6 یاماها کهبد تاراج کهبد تاراج 0 تا 0
7 اودیسه 2020 امین طباطبایی آرش دادگر 0 تا 0
8 جوادیه ( بیست متری ) کهبد تاراج رضا بهرامی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود