نگار عابدی

نگار عابدی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیوه های غمگین سالار جنگ محمدامیر یاراحمدی هادی عامل 0 تا 0
2 مصاحبه محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
3 آندرانیک حسین مهکام حمید پورآذری 0 تا 0
4 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0
5 مهاجران هدایت هاشمی حمید پورآذری 0 تا 0
6 رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد محمد چرمشیر آروند دشت آرای 0 تا 0
7 رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد محمد چرمشیر آروند دشت آرای 0 تا 0
8 بازگشت به خانه نخست محمد رضایی راد محمد رضایی راد 0 تا 0
9 بازگشت به خان نخست محمد رضایی راد محمد رضایی راد 0 تا 0
10 بهمن افروز فروزنده افروز فروزنده 0 تا 0
11 هرچی دلت بخواد مجید حیدری حمید پورآذری 0 تا 0
12 رپرتوار نمایشنامه خوانی ویلیام شکسپیر, آنتوان چخوف, سوفوکل -, فردریکو کارسیا لورکا روح الله جعفری 0 تا 0
13 مصاحبه محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
14 دن کیشوت علی قلی پور علی اصغر دشتی 0 تا 0
15 ورود آقایان ممنوع آرش عباسی کتایون فیض مرندی 0 تا 0
16 مجلس نامه محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
17 روشان سیاوش پاکراه فریدون محرابی